Zarejestruj    Zaloguj    Dział    FAQ

Strona główna forum » Grodziska Wielkopolskie » Błażejewo Grodzisko
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 
 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Opis
 Post Napisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 13:36 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 15 lipca 2016, 15:43
Posty: 38986
Znane jako:

- Błażejewo
- Bloszyegowo
- Błożejewo
- Bloszeyewo
- castrum in Bloszewowo
- fortalicium Blozeyewo
- Blazejewo

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 13:36 
 


Góra 
  
 
 Tytuł: Re: Opis
 Post Napisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 13:43 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 15 lipca 2016, 15:43
Posty: 38986
Wprawdzie wstępna inwentaryzacja terenowa osiągnęła już znaczny stopień kompletności, m.in. dzięki przeprowadzanej akcji Archeologicznego Zdjęcia Polski, lista tych obiektów na obszarze XIV-XV-wiecznej Wielkopolski ciągle jest uzupełniana poprzez kwerendę w źródłach pisanych4. Takim całkowicie zniszczonym, a ostatnio „nowo odkrytym” dla archeologów obiektem jest castrum w Błażejewie koło Bnina, „ujawnione” w trakcie przeglądania opublikowanego w 1999 r. indeksu do tomów VII-XI Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski (zob. KDW, t. XI, s. 337; indeks opracowali: A. Gąsiorowski, T. Jurek i I. Skierska). Wzmianka o nim zawarta jest w dokumencie nr 935 z datą 9 marca 1422 r., kopia dokumentu w WAP Poznań - Pyzdry z. 11, k: 168v.-169. Wpis 11 maja 1451 r.), będącym potwierdzeniem przez starostę generalnego Wielkopolski - Sędziwoja z Ostroroga, podziału dóbr, którego dokonał Jan z Młynów ze swoją siostrą stryjeczną Małgorzatą żoną Andrzeja Błażejewskiego. Podaje on niezmiernie interesujące i dokładne dane dotyczące wznoszenia lub naprawy (rozbudowy?), zapewne przez wymienionego Andrzeja, budowli warownej w Błażejewie. Z tego względu wart jest powtórnej publikacji wraz z przekładem na język polski, dokonanym przez prof, dra hab. Kazimierza Limana z Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu.

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Sandiwogius de Ostroróg palatinus Poznaniensis et capitaneus Maioris Polonie generalis significamus tenore presencium, quibus expedit universis, quomodo ad nostram et aliorum eiusdem terre nobilium veniens presenciam nobilis Johannes de Mlyny, non compulsus nec coactus neque aliquo errore devio seductus, sed sanus mente et corpore existens, usus amicorum consilio, spontanea voluntate et matura deliberacione prehabita, in omnibus nemoribus vulgaritet Iandzech in silva alias zapowyednem leszye ac aliis silvis et borris, quecumque sunt in parte eiusdem Johannis in et super hereditatibus suis Czman et Ranka, quelibet robora quecumque ibidem haberi et invenid poterint pro construendis omnibus edificiis castri et ante castrum opportunis in Blosschegewo, videlicet domus, turrim plutheorum alias blanky, fossa pontis et pro quibusvis aliis edificiis ibidem in castro et ante castrum necessariis, nullis penitus exclusis, eciam in eisdem nemoribus silva inhibita et aliis silvis et bonis suis omnibus in hereditatibus predictis Czman et Ranka pro ignis, indigencia, quociens opportunum fuerit, ad castrum in Bloszyegowo etc. ligna dicta grab, pineta alias choynyny et rubetum pro molendinis domini Andree Blosschegewsky, eciam ad rotitracturas vulgariter kuwalm, tam magnis, quam parwis, quocienscumque necessitas affuerit, strennuo domino Andree de Blosschegewo et Margarethe consorti sue legittime necnon pueris ac eorum legittimis successoribus scindendi racione realis divisionis cum ipsa domina Margareta, sorore sua patrueli uterina, dedit, deputavit, assignavit, legavit, ascripsit et coram nobis more solito racionabiliter imperpetuum resignavit et apropriavit de sua speciali voluntate. Harum quibus sigillum nostrum presentibus est appensum testimonio literarum. Actum et datum Poznanie feria secunda post dominicam Reminiscere anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo, presentibus nobilibus: Derslao de Babyno, Johanne de Comornyky, Alberto de Splawye, Andrea de Gnoyno, Michaele Lunak et Nicolao de Lusszowo heredibus et aliis quampluribus fidedignis testibus ad premissa rogatis.

W imię Pańskie Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. My Sędziwój z Ostroroga, wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski, oznajmiamy na podstawie przedłożonego pisma, wszystkim, którym je s t to potrzebne, jakim to sposobem do naszej i innych tejże ziemi szlachciców dotarła świadomość, że szlachcic Jan z Młynów niczym nie przymuszony, ani nie zniewolony przymusem, ani nie zwiedziony jakimś przewrotnym błędem, lecz zdrowym na umyśle i ciele będąc, po zasięgnięciu rady przyjaciół, z własnej woli i po poddaniu się dojrzałemu namysłowi [postanawia, że] we wszystkich mniejszych lasach (nemoribus), pospolicie zwanych landzech w lesie inaczej zapowyednem leszye oraz w innych lasach i borach, ja kiegokolwiek drzewa, które znajdują się w dziedzinie tegoż Jana, w jeg o posiadłościach Czmoń i Rąka oraz poza nimi, wszelkie i jakiekolwiek [drzewa] będzie można tamże pozyskać i napotkać dla wzniesienia wszelkich odpowiednich budowli w miejscu obronnym (castri) i przed miejscem warownym w Błażejewie, mianowicie domów, wieży z daszkami inaczej blankami , rowu [z?] drogą dylowaną (pons) i dla wzniesienia jakichkolwiek innych budynków potrzebnych w miejscu warownym (castro) i przed nim (ante castrum), absolutnie żadnych nie wyłączając. Również z tychże mniejszych lasów [gajów?] wykluczając las i z innych lasów i wszelkich dóbr swoich we wspomnianych posiadłościach Czmoń i Rąka, ilekroć z braku [opału?] na ogień, będzie konieczne, na warowne miejsce (castrum) w Błażejewie itd. Wspomniane drewno - grab, las iglasty inaczej choynyny i krzewiny dla potrzeb młynów pana Andrzeja Błażejewskiego, również na potrzeby drogi potocznie zwanej kuwałom, tak wielkich jak i małych, przedsiębiorczemu panu Andrzejowi Błażejewskiemu i jego prawowitej małżonce Małgorzacie, jak również dzieciom (pueris) i ich prawowitym następcom na podstawie faktycznego podziału wraz z tą samą panią Małgorzatą, rodzoną siostrą swoją stryjeczną dał, przekazał, przysądził, zapisał, przyznał w testamencie i wobec nas, przyjętym zwyczajem w rozumny sposób na zawsze przeniesienia własności dokonał i na własność szczególną w olą swoją oddał. Pieczęć naszą w ich obecności przywieszono na świadectwo tego dokumentu. Zdziałane i dane w Poznaniu, w poniedziałek po niedzieli Reminiscere Roku Pańskiego 1422 w obecności szlachciców Dziersława z Babina, Jana z Komornik, Alberta ze Spławia, Andrzeja z Gnojna, Michała Lunaka i Mikołaja z Lusowa dziedziców i innych licznych godnych zaufania świadków na to co spisano wyżej zaproszonych.

Źródło: "Nowy" Gródek Późnośredniowieczny w Rejonie Jezior Bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie), Jerzy Fogel, Jarosław Jasiewicz, Alina Łosińska, Andrzej Sikorski, str. 269-[w:] Folia Praehistorica Posnaniensia, TOM X/XI - 2002/2003, str.271-272

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Opis
 Post Napisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 13:46 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 15 lipca 2016, 15:43
Posty: 38986
Terenowe poszukiwania pozostałości przedmiotowego obiektu przeprowadziła grupa archeologów z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu w sierpniu 2000 r. Wcześniejsze rejestracje stanowisk archeologicznych w rejonie wsi Błażejewo (obecnie administracyjnie należy ona do Błażejewka), położonej przy zachodnim brzegu Jeziora Bnińskiego, dokonane w okresie międzywojennym (por. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, inw. 1927: 428) tudzież w latach 50., 60. i 80. XX w. (MAP, inw. 1950: 294; Katedra Archeologii Polski UAM w Poznaniu, inw. 3/1967; Archeologiczne Zdjęcie Polski 1986, arkusz 56 - 29), ujawniły kilka śladów osadnictwa średniowiecznego z faz D - F (stan. 4, 5, 6)25 (rye. 1 i 2). Nie stwierdzono jednak żadnej formy terenowej, która mogłaby się kojarzyć bezdyskusyjnie z obiektem typu gródka stożkowatego. Na terenie eksponowanego topograficznie stanowiska 4 (półwysep) pobudowano w ostatnich dziesięcioleciach osiedle letniskowe, zajmujące pas szerokości około 100 m, odległy 50-100 m od obecnego brzegu jeziora. W trakcie tych budów nieznacznie wyniesiona terasa została zniwelowana i zniekształcona. Jednak właśnie to miejsce - ze względu na swe naturalne walory obronne - było, jak się wydaje, bardziej niż inne predysponowane do posadowienia średniowiecznej siedziby właścicieli ziemskich. Wzięto przy tym również pod uwagę lokalizację nie istniejącego już kościoła błażejewskiego, który według jednoznacznej tradycji lokalnej znajdował się w pobliżu półwyspu, a domyślnie nieopodal siedziby kolatorów.

Źródło: "Nowy" Gródek Późnośredniowieczny w Rejonie Jezior Bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie), Jerzy Fogel, Jarosław Jasiewicz, Alina Łosińska, Andrzej Sikorski, str. 269-[w:] Folia Praehistorica Posnaniensia, TOM X/XI - 2002/2003, str. 277-278

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Opis
 Post Napisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 13:48 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 15 lipca 2016, 15:43
Posty: 38986
Dalszych poszukiwań i studiów źródłowych wymagają też dzieje Błażejewskich i ich siedziby w 2. połowie XV w. Dotąd udało się natrafić na dwie kolejne wzmianki z 1446 r., mówiące o castrum - zamku w Błażejewie. Pierwsza dotyczy działów między synami Andrzeja - Janem, Mikołajem i Wyszotą. Wyszota występujący jako dziedzic w Starkowcu (pod Środą, w historycznym pow. pyzdrskim) przekazuje dziedziny (lub części osad) Błażejewo, Radzewo, Konarskie, Młyny i folwark zw. Thomasky oraz „wyrąb należący ad castrum in Bloszewowo” braciom rodzonym Janowi i Mikołajowi, w zamian oni przekazują Wyszocie wsie dziedziczne Starkowiec, Łagiewniki, Rzemachowo i Ochla (w pow. pyzdrskim), Mikołaj zaś oddaje całą wieś „Bloszeyewo z wyrębem w dziedzinach Czmań i Ranka należącym zdawna do zamku w BI. w działach Janowi de BI. bratu swemu rodzonemu”. W tym samym roku 1446 starosta wielkopolski oznajmił, że Jan (Johannes olim Blozeyewsky) wieś Błażejewo z uprawnieniami należnymi z Czmonia i Ranki „ad fortalicium Blozeyewo ... sprzedał nobilibus Petro, Alberto, Andree, Jeronimo et Benedicto de
Campa fratribus”

Źródło: "Nowy" Gródek Późnośredniowieczny w Rejonie Jezior Bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie), Jerzy Fogel, Jarosław Jasiewicz, Alina Łosińska, Andrzej Sikorski, str. 269-[w:] Folia Praehistorica Posnaniensia, TOM X/XI - 2002/2003, str. 275

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Opis
 Post Napisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 13:51 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): piątek, 15 lipca 2016, 15:43
Posty: 38986
„Nowo odkryte” dla archeologów źródło historyczne [...] traktuje o późnośredniowiecznym castrum w Błażejewie (gm. Kórnik, woj. wielkopolskie), naprawianym lub rozbudowywanym raczej niż dopiero wznoszonym62 przez właściciela - Andrzeja Błażejewskiego, wywodzącego się - jak się wydaje - z Łodziców Bnińskich, wżenionego w ród Grzymalitów. Wszechstronne - choć ograniczone stanem źródeł pisanych - kwerendy genealogiczno-własnościowe (rozdz. 1) pozwalają przypisać hipotetycznie założenie owej siedziby w Błażejewie Grzymalitom, może personalnie Mikołajowi z Błażejewa, już w 2. połowie XIV w. Jednak funkcjonowanie obiektu opisanego w wyżej wymienionym dokumencie, stanowiące chyba drugą fazę tutejszego castrum - fortalicium, należałoby zamknąć w dość wąskim przedziale czasowym: początek XV w. (przed 1422 r.) - 2. połowa XV w. (1459/1464 aż po 1513 r.). Z dziejami obronnej rezydencji naprzód Grzymalitów, a później Łodziców w Błażejewie oczywisty związek ma historia tutejszej parafii i kościoła. Jednowioskowa parafia błażejewska, dysponująca drewnianą świątynią, mogła być erygowana już w 1. połowie XIV w. (według J. Nowackiego). Jej funkcjonowanie na przestrzeni całego wieku XV nie ulega wątpliwości. W 1513 r. została ona inkorporowana do prepozytury bnińskiej (rozdz. 1). Zasadniczy dla nas dokument z 1422 r. informuje dość szczegółowo o niektórych elementach rezydencji w Błażejewie. Jest nim mowa o „...wszelkich odpowiednich budowlach w miejscu warownym (castri) i przed miejscem warownym (ante castrum) [...], mianowicie domach, wieży z daszkami inaczej blankami, rowie [z?] drogą dylowaną (po/w)...”, a także o „...drodze potocznie zwanej ku w a łom ...”. Koincydencja danych historycznych, archeologicznych i geologicznych, odnoszących się do błażejewskiego castrum, stała się możliwa dzięki prospekcjom terenowym dawnym oraz tym z 2000 r. (rozdz. 2 i 3). W ich wyniku wytypowano - jako najbardziej prawdopodobną - lokalizację poszukiwanego obiektu - stanowisko 4 w Błażejewie, położone na półwyspie Jeziora Bnińskiego, zdecydowanie wyróżniającego się topograficznie w okolicy (rozdz. 1 i 2). Choć na tymże stanowisku nie udało się zaobserwować żadnych resztek postbudowlanych, to jednak zwrócono uwagę na duży, naturalny walor obronny miejsca oraz utrwaloną jednoznacznie w lokalnej tradycji ustnej lokalizację dawnego kościoła w pobliżu rzeczonego półwyspu, a więc domyślnie nieopodal rezydencji.

Źródło: "Nowy" Gródek Późnośredniowieczny w Rejonie Jezior Bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie), Jerzy Fogel, Jarosław Jasiewicz, Alina Łosińska, Andrzej Sikorski, str. 269-[w:] Folia Praehistorica Posnaniensia, TOM X/XI - 2002/2003, str. 286-287

_________________
Obrazek


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
 Post Napisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 13:51 
 


Góra 
  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 

Strona główna forum » Grodziska Wielkopolskie » Błażejewo Grodzisko


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Tłumaczenie phpBB3.PL